0,60 %

USD Deposito

Sparen in USD

De USD Deposito is een spaarproduct waarbij u uw spaargeld vastzet in US Dollar. U kunt dit op elk gewenst moment aanvragen indien u beschikt over een basisspaarrekening Gouden Klaver Rekening/Gouden Internet Rekening en een USD Rekening. Het geld op uw USD Deposito staat vast voor een looptijd van 3, 6 of 9 maanden of voor 1 of 2 jaar. Het deposito kan zowel door particulieren als zakelijke spaarders geopend worden.

Kenmerken

  • Minimum inleg USD 2.000,-
  • Aantrekkelijke rente
  • Rente effectief op jaarbasis
  • Sparen in een andere valuta
  • Vaste rente
  • Eenvoudig aan te vragen
  • Deposito wordt na afloop niet automatisch verlengd
  • Hoge rente

Het toegestane totaal maximum spaarsaldo is EUR 1.000.000

Actuele renteoverzicht

Bekijk hier het actuele renteoverzicht van GarantiBank.

Actuele koers USD

Bekijk hier de huidige koers van de USD.

0,60 %

USD Deposito

Aanvragen

U kunt enkel een USD Deposito aanvragen indien u beschikt over een Gouden Internet Rekening of Gouden Klaver Rekening met hieraan gekoppeld een USD Rekening. De USD Rekening dient als tegenrekening van uw USD Deposito. U wordt vriendelijk verzocht de aanvraag online in te vullen en te bevestigen.

Valuta

Het gewenste spaarbedrag voor uw USD Deposito wordt gewisseld van euro naar US dollar via uw spaarrekening en uw USD rekening. Het gewenste bedrag wordt afgeboekt van uw USD Rekening en in deposito geplaatst. Door het sparen in een andere valuta is er een valutarisico verbonden. Dit zou kunnen betekenen dat door de waardeverandering van de US dollar ten opzicht van de euro, u uiteindelijk minder euro's terugkrijgt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de rekenvoorbeelden.

Rekeninghouder

De tenaamstelling van uw USD Deposito is identiek aan de tenaamstelling van uw spaarrekening bij GarantiBank.

0,60 %

USD Deposito

Inleg

U kunt op elk gewenst moment geld overmaken. Stortingen ten gunste van de USD Deposito geschieden via de Gouden Internet Rekening of Gouden Klaver Rekening en uw USD Rekening. Deze storting dient u schriftelijk op te geven middels het stortingsformulier.

US Dollar

Het overgemaakte bedrag in euro's wordt omgewisseld naar US dollar en vervolgens op de USD Deposito geplaatst.

Wisselkoers

De aan- en verkoopkoers van de US dollar ten behoeve van het deposito is gebaseerd op de middenkoers EUR/USD, vastgelegd door de Europese Centrale Bank. Deze koers wordt op werkdagen door de Europese Centrale Bank vastgesteld en kan dus dagelijks wijzigen. Klik hier voor de huidige koers van de US Dollar.

Kosten

Voor elke valuta omwisseling wordt 0,20% van het over te boeken bedrag in euro's in rekening gebracht. Dit bedrag wordt van uw spaarrekening afgeschreven.

Rente

De uitkering van de rente wordt gedurende de overeengekomen looptijd jaarlijks overgeboekt op uw USD spaarrekening bij GarantiBank. De rente staat vast gedurende de afgesproken looptijd. Bij kortere looptijd dan een jaar vindt de rente-uitkering plaats aan het einde van de afgesproken looptijd.

0,60 %

USD Deposito

Voorwaarden

Hierbij kunt u de voorwaarden lezen die betrekking hebben op de spaarrekening bij GarantiBank. Om onderstaande bestanden te kunnen bekijken heeft u de Adobe Reader nodig. Klik hier om deze gratis te installeren.

Vraag nu de USD Deposito aan

Open direct online een USD Deposito.