Nieuwe voorwaarden voor een aantal spaarproducten van GarantiBank.

30 januari 2015

Per 1 maart 2015 gelden er nieuwe voorwaarden voor een aantal spaarproducten van GarantiBank.

Deze nieuwe voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een of meerdere van de volgende spaarproducten bij GarantiBank heeft:

  • Gouden Klaver Rekening
  • Gouden Internet Rekening
  • Gouden Termijn Deposito
  • Fix Flex Deposito
  • USD Deposit

U vindt de nieuwe voorwaarden van deze spaarproducten op onze website op de pagina Voorwaarden (Klantenservice/downloads/voorwaarden)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De voorwaarden zijn beter geformuleerd en in begrijpelijke taal
  • Duidelijke uiteenzetting van de procedure voor het openen van een spaarrekening door een minderjarig persoon; het wijzigen van een tegenrekening en de identificatie van rekeninghouder(s)

Gaat u akkoord met de nieuwe Voorwaarden?

Wanneer u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden hoeft u niets te doen. De nieuwe voorwaarden op uw spaarproducten gaan dan automatisch in op 1 maart a.s.

Gaat u niet akkoord met de nieuwe voorwaarden?

Wanneer u niet akkoord gaat met de vernieuwde voorwaarden, kunt u dit uiterlijk tot 27 februari 2015 schriftelijk kenbaar maken. Op het moment dat u GarantiBank hier schriftelijk van op de hoogte heeft gebracht, beëindigen wij uw spaarrekening(en). Het saldo van deze spaarrekening(en) zal dan naar uw tegenrekening worden overgemaakt. Voor deposito’s geldt dat de oude voorwaarden van kracht blijven tot het einde van de looptijd.