Informatie over FATCA

03 juli 2014

Krachtens FATCA en de IGA zijn alle financiële instellingen in Nederland vanaf 1 juli 2014 verplicht om te toetsen of hun cliënten U.S. Persons zijn.Vanaf 2015 zullen alle financiële instellingen in Nederland verplicht zijn om gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten jaarlijks te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft deze door aan de Amerikaanse belastingdienst, genaamd Internal Revenue Service (IRS).

Om deze reden is GarantiBank verplicht klanten te toetsen en zal hierom bij iedere opening van een nieuwe rekening verzoeken een verklaring  in te vullen en te ondertekenen.

Alle informatie kunt u terug lezen op: