Veelgestelde vragen

  • Is het mogelijk om een Gouden Klaver Rekening te openen voor een minderjarige?

    Ja, het is mogelijk om een Gouden Klaver Rekening op naam van een minderjarige te openen. Bij opening kan de ouder/ voogd aangeven of een van beide de rekeninghouder of de gemachtigde wil zijn op de spaarrekening.


     terug