Veelgestelde vragen

 • Hoe is een IBAN opgebouwd?

  IBAN is opgebouwd uit meerdere letters en cijfers in een vaste volgorde, bijvoorbeeld
  NL 99 UGBI 0123456789

  •NL: Ieder Europees land heeft zijn eigen letters/land-code. Voor Nederland is dat 'NL'. Uw IBAN begint met de omschrijving van het land waar de rekening loopt. Een Nederlandse rekening herkent u aan NL.

  •99: De cijfers na de landcode vormen het controlegetal. Dit getal is voor iedere rekening anders, maar bestaat altijd uit twee cijfers.

  •UGBI: Na de land-code en het controlegetal volgt de afkorting van de naam van de bank waar uw rekening loopt.

  •0123456789: Tot slot volgt uw huidige tien cijferig rekeningnummer, vooraf gegaan door het cijfer 0 ter aanvulling tot tien cijfers.


   terug